• 18/03/2023

  Hội trại truyền thống Thể thao - Thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, năm 2023.

  Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023); từ ngày 15 đến ngày 17/3/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội trại truyền thống Thể thao-Thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, năm 2023 tại Công viên biển Bình Sơn - Ninh Chữ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm với sự tham gia hơn 360 trại sinh/12 đơn vị huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 • 07/03/2023

  Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”

  Năm 2023 là năm kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023). Đề cương về văn hóa Việt Nam (Đề cương) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tháng 02/1943. 

 • 01/03/2023

  Miếu Năm Bà, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được xếp hạng là Di tích Lịch sử cấp tỉnh

  Ngày 28/02/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc xếp hạng Miếu Năm Bà, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh. Miếu Năm Bà, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được xếp hạng là Di tích Lịch sử cấp tỉnh

 • 01/03/2023

  Truyền thống lịch sử miếu Năm Bà

  Ngược dòng thời gian lịch sử, chúng tôi tìm về nơi 76 năm về trước đã diễn ra hội nghị bất thường bàn kế hoạch để biến cuộc mít tinh tổ chức “Thanh niên tiền tuyến” của Nhật thành cuộc tuần hành thị uy ủng hộ Việt Minh, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước quần chúng Nhân dân, thần tốc giành chính quyền của Ủy ban Việt Minh tỉnh Ninh Thuận tổ chức.

 • 01/03/2023

  Khánh thành công trình Bia chứng tích lịch sử tại miếu Ngũ Hành

  Ngày 26-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Lễ công bố và khánh thành công trình Bia chứng tích lịch sử tại miếu Ngũ Hành (miếu Năm Bà) ở khu phố 4, phường Bảo An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

 • 28/02/2023

  Toàn văn Đề cương về văn hóa Việt Nam

  Đề cương về văn hóa Việt Nam do Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) soạn thảo từ năm 1943, đến nay vừa tròn 80 năm. Mặc dù ở dạng đề cương, nhưng Đề cương về văn hóa Việt Nam có vai trò rất lớn, định hướng xuyên suốt hoạt động trên mặt trận văn hóa. Trong dịp kỷ niệm 40 năm Đề cương văn hóa ra đời (1943 - 1983), nguyên Tổng Bí thư Trường Chinh nhấn mạnh: “vì trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, Trung ương chưa đủ điều kiện nghiên cứu sâu các vấn đề liên quan đến cách mạng văn hóa Việt Nam… Nhưng Đề cương văn hóa đã thu tóm được những vấn đề cơ bản của văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong điều kiện lúc đó của Việt Nam.

 • 27/02/2023

  Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Phước Diêm

  Ngày 25-02, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam tổ chức điểm “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023. Tham dự ngày hội, có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, huyện Thuận Nam và đại diện UBMTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh.

 • 16/12/2022

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

         Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo UBND tỉnh, công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có bước phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ

 • 07/11/2022

  Tăng cường thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

        Ngày 24/11/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức. Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu kết luận chỉ đạo rất quan trọng với 06 nhiệm vụ và 04 giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. 

 • 03/10/2022

  Cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

  Ngày 30/9/2022, tại Trung tâm huấn luyện thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi thể thao phụ nữ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI - năm 2022. Đây là hoạt động truyền thống giữa hai ngành được tổ chức 2 năm một lần, nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cũng là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.


 • 26/09/2022

  Ninh Thuận chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch và Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hà Nội năm 2022

  Nhằm giới thiệu, quảng bá văn hoá, du lịch, các sản phẩm đặc thù của tỉnh đến với người dân Thủ đô và bạn bè trong nước và quốc tế, từ ngày 30/9 - 02/10/2022, tỉnh ta sẽ tổ chức “Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận” và Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội

 • 14/09/2022

  Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người, đặc biệt là việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • 13/06/2022

  Khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Bác Ái lần thứ VI - năm 2022

  Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2022 của huyện Bác Ái diễn ra trong 15 ngày (từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2022). Được tổ chức với 8 bộ môn thi đấu với hơn 400 VĐV của 18 đoàn đại diện cho các địa phương và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện tham gia tranh tài.

Hệ thống quản lý văn bản điều hành
Hệ thống thông tin tổng hợp
Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 35
 • Trong tuần: 7 396
 • Tất cả: 167 586
Đăng nhập