Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực họp Phiên thứ 22

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 13

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Một số kết quả bước đầu về tổ chức sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Quy định về chế độ kiêm tra, giám sát công tác cán bộ

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định về những điều đảng viên không được làm

Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Hướng dẫn thực hiện Quy định số 22 về công tác kiêm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Kết luận số 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng

Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Quy định số 03-QĐ/UBKTTU ngày 24.8.2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận về tổ chức và hoạt động của Đoàn (Tổ) kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy


Chính quyền với doanh nghiệp Điểm đến của du khách
Phim tư liệu
Quá trình xây Lăng Bác Hồ
  • Quá trình xây Lăng Bác Hồ
  • Các kỳ đại hội Đảng toàn quốc
1 
Thư viện ẢnhThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 289
  • Tất cả: 7 483
Đăng nhập