BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN SAU NGÀY 16.4.1975 - 2.1976 DO BCH KHU ỦY KHU VI CHỈ ĐỊNH

         BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN

SAU NGÀY 16.4.1975 - 2.1976 DO BCH KHU ỦY KHU VI CHỈ ĐỊNH

 

1. Trần Đệ (Ba Công )                     Khu ủy viên - Bí thư tỉnh uỷ.

2. Phan Việt Sơn (Năm Tính)          Phó Bí thư Bỉnh ủy

3. Nguyễn Đình Tấn (Ma Ly)          Thường vụ Tỉnh ủy       

4. Nguyễn Đức Thành                      Thường vụ Tỉnh ủy 

5. Chamalé Chấn                              Thường vụ Tỉnh ủy

6. Trần Dương                                  Tỉnh ủy viên        

7. Nguyễn Văn Trách (Biên)            Tỉnh ủy viên        

8. Nguyễn Kim Thanh                     Tỉnh ủy viên        

9. Nguyễn Văn Bửu                         Tỉnh ủy viên        

          10. Trần Hữu Phương                        Tỉnh ủy viên        

          11. Nguyễn Ninh                               Tỉnh ủy viên        

          12. OraiTiêu                                      Tỉnh ủy viên        

          13. Phạm Thân                                  Tỉnh ủy viên       

          14. Trần Minh                                   Tỉnh ủy viên        

          15. Nguyễn Văn Diễn                       Tỉnh ủy viên             

          16. Nguyễn Thế Liêm                       Tỉnh ủy viên

Hệ thống quản lý văn bản điều hành
Hệ thống thông tin tổng hợp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 7 404
  • Tất cả: 167 594
Đăng nhập